2MI Group, S.A.

 
Čeština

2MI Group, S.A.

2MI group se specializuje na navrhování a výrobu nástrojů a prototypů pro letecký a automobilový průmysl, navrhuje a vyrábí kontrolní a montážní přípravky, zkušební zařízení, ITD a prototypy z uhlíkových kompozitů a skla.

2MI group je předním partnerem významných dodavatelů leteckého a automobilového průmyslu. Tvoří ji dvě společnosti – 2MI sídlící v Auvergne, v Montlucon, ve Francii, jejichž počátky sahají až do roku 1948 a TSA sídlící v Bratislavě, která vznikla v roce 2002.

Spolupráce firmy Technodat se společností TSA a následně 2MI Group začala v roce 2011 poskytováním inženýrských a konstrukčních služeb při vývoji, návrhu a konstrukci kontrolních a montážních přípravků. Uvedené služby jsou realizované formou realizace konkrétních přípravků podle specifických požadavků zákazníka z naší konstrukční kanceláře v Trenčíne.

Výstupem práce našich inženýrů je kompletní 3D návrh přípravku s příslušnou výkresovou dokumentací nutnou pro jeho následnou výrobu. Konečným odběratelem projektu je většinou prvoinstanční Tier 1 dodavatel z Francie nebo Německa, a celá realizace projektu a příslušná komunikace musí respektovat jeho pravidla.

Společně jsme vybudovali komplexní infrastrukturu, při níž mají naši konstruktéři přímý přístup do projektové a datové databáze používanou v 2MI Group. Naše společnost používá vlastní hardwarové a softwarové vybavení Catia V5 a příslušné softwarové vybavení zabezpečující realizaci projektů podle příslušných standardů. Tímto způsobem jsme schopní okamžitě reagovat na kapacitní a odborné požadavky společnosti 2MI Group podle jejich operativních potřeb.

Další případové studie

Potřebujete dodatečné vývojové a konstrukční kapacity? Ozvěte se nám