2MI Group, S.A.

 
Slovenčina

2MI Group, S.A.

2MI group sa špecializuje na navrhovanie a výrobu nástrojov a prototypov pre letecký a automobilový priemysel, navrhuje a vyrába kontrolné a montážne prípravky, skúšobné zariadenia, demonštrátory a prototypy z uhlíkových kompozitov a skla.

2MI group je popredným partnerom významných dodávateľov leteckého a automobilového priemyslu. Tvoria ju dve spoločnosti – 2MI sídliaca v Auvergne v Montluçon, vo Francúzsku, ktorej počiatky siahajú až do roku 1948 a TSA sídliaca v Bratislave, ktorá vznikla v roku 2002.

Spolupráca firmy Technodat so spoločnosťou TSA a následne 2MI Group začala v roku 2011 poskytovaním inžinierskych a konštrukčných služieb pri vývoji, návrhu a konštrukcii kontrolných a montážnych prípravkov. Uvedené služby sú realizované formou realizácie konkrétnych prípravkov podľa špecifických požiadaviek zákazníka z našej konštrukčnej kancelárie v Trenčíne.

Výstupom práce našich inžinierov je kompletný 3D návrh prípravku s príslušnou výkresovou dokumentáciou nutnou pre jeho následnú výrobu. Konečným odberateľom projektu je väčšinou prvostupňový Tier1 dodávateľ z Francúzska alebo Nemecka, a celá realizácia projektu a príslušná komunikácia musí rešpektovať jeho pravidlá

Spoločne sme vybudovali komplexnú infraštruktúru, pri ktorej majú naši konštruktéri priamy prístup do projektovej a datovej databázy používanú v 2MI Group. Naša spoločnosť používa vlastné hardwarové a softwarové vybavenie Catia V5 a príslušné softwarové vybavenie zabezpečujúce realizáciu projektov podľa príslušných štandardov. Týmto spôsobom sme schopní okamžite reagovať na kapacitné a odborne požiadavky spoločnosti 2MI Group podľa ich operatívnych potrieb.

Další případové studie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.