Všeobecné strojárstvo

 
Slovenčina
>
Všeobecné strojárstvo

Technodat ako inžiniersko konštrukčná kancelária poskytuje konštrukčné a inžinierske služby pre strojársky priemysel. Poskytované služby sú založené na vysoko kvalifikovaných a skúsených inžinieroch a na najmodernejších zariadeniach. Úroveň poskytovaných inžinierskych služieb je založená na 20 ročných skúsenostiach v poskytovaní inžinierskych služieb s hlavným cieľom splniť náročné požiadavky zákazníka, vybudovať dlhotrvajúce pracovné partnerstvo so zákazníkom, pokryť inžinierske potreby zákazníka a pochopiť individuálne požiadavky zákazníka.

Pokračovat

Prípravky

Technodat ponúka komplexné inžinierske služby v celom procese vývoja, ktorý zahŕňa všetky fázy návrhu a vývoja nového zariadenia, ktoré začínajú úvodnými analýzami, štúdiami a koncepčným návrhom, cez návrh prípravku a končí simuláciou a optimalizáciou prípravku a podporu výroby zariadení. Hlavné zameranie je na poskytovanie inžinierskych služieb pre návrh a vývoj prípravku pre automobilový a strojársky priemysel. Technodat je dlhodobým partnerom výrobcov meracích, polohovacích a zváracích prípravkov.

Návrh prípravkov je oblasťou, v ktorej sme silným partnerom pre našich klientov. Máme viac ako 10-ročné skúsenosti s návrhom meracích a kontrolných prípravkov a ich zostáv. Okrem toho máme rozsiahle skúsenosti s návrhom zváracích, manipulačných, lepiacich a iných typov prípravkov. Výstupom práce našich inžinierov je kompletný 3D návrh prípravku s príslušnou výkresovou dokumentáciou nutnou pre jeho následnú výrobu. Svojimi skúsenosťami sme sa stali aktívnou súčasťou podpory výrobného procesu našich klientov.

KĽÚČOVÉ VÝHODY SPOLUPRÁCE

01

Odbornosť

Konzultačná a poradenská činnosť pri návrhu nových zariadení

02

Operatívnosť

Participácia na rozhodujúcich a dôležitých projektoch podľa potreby zákazníka

03

Metodika

Príprava a implementácia jednotnej metodiky a štandardov

Referencie

Vývoj strojov a zariadení

Technodat ponúka komplexné inžinierske služby v celom procese vývoja, ktorý zahŕňa všetky fázy návrhu a vývoja nového zariadenia, ktoré začínajú úvodnými analýzami, štúdiami a koncepčným návrhom, cez návrh zariadení a končí simuláciou a optimalizáciou zariadení a podporou výroby zariadení. Hlavné zameranie je na poskytovanie inžinierskych služieb pre návrh a vývoj strojov a zariadení pre strojárenský priemysel. Technodat je dlhodobým partnerom výrobcov strojov a zariadení.

Stroje a zariadenie pre rôzne oblasti strojárenského priemyslu zahrňuje komplexné technologické linky pre strojárenský priemysel. Linky sa skladajú prevažne z kovových dielov a komponentov, dielčích a celkových zostáv, pohyblivých častí a mechanizmov. Pre návrh strojov a zariadení Technodat zabezpečuje 3D/2D návrh jednotlivých komponentov, dielčích a celkových zostáv, priestorové a kinematické analýzy zostáv, simulácie a analýzy komponentov a zostáv.

 

KĽÚČOVÉ VÝHODY SPOLUPRÁCE

01

Odbornosť

Konzultačná a poradenská činnosť pri návrhu nových zariadení

02

Operatívnosť

Participácia na rozhodujúcich a dôležitých projektoch podľa potreby zákazníka

03

Metodika

Príprava a implementácia jednotnej metodiky a štandardov

Referencie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.

    [recaptcha]