Konštrukta TireTech, a.s.

 
Slovenčina

Konštrukta TireTech, a.s.

Výrobca strojov a zariadení pre výrobu pneumatík - vytlačovacie a rezacie linky - a špeciálnych zariadení pre obranný priemysel a likvidáciu munície s predajnými aktivitami a zákaznícku bázu po celom svete.

Konštrukta – TireTech, a.s. Trenčín je nástupcom spoločnosti Konštrukta Trenčín, ktorá vznikla v roku 1952 ako výskumno-vývojová a výrobná spoločnosť v oblasti strojárskeho a obranného priemyslu a v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie slovenské strojárske spoločnosti.

Platforma 3DEXPERIENCE podporuje v spoločnosti KONŠTRUKTA TireTech všetky aspekty biznisu integrovanými nástrojmi pre obchod a marketing, riadenie projektu, vývoj, návrh, vizualizácia a simulácia výrobku, technickou prípravou jeho výroby, vlastnú výrobu, montáž a údržbu, teda po celú dobu životného cyklu výrobku.

Spolupráca firmy Technodat so spoločnosťou KONŠTRUKTA TireTech bola rozšírená o poskytovanie inžinierskych a konštrukčných služieb pri vývoji, návrhu a konštrukcii nových výrobných liniek. Uvedené služby sú realizované priamo na pracovisku Konštrukta alebo z našej konštrukčnej kancelárie.

Spoločne sme vybudovali komplexnú infraštruktúru, pri ktorej majú naši konštruktéri priamy prístup do PLM systému Enovia V6 používaný v Konštrukta. Naša spoločnosť používa vlastné hardwarové a softwarove vybavenie Catia V6 a Enovia V6. Týmto spôsobom sme schopní okamžite reagovať na kapacitné a odborne požiadavky spoločnosti Konštrukta podľa ich operatívnych potrieb.

 

Další případové studie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.