Konštrukta TireTech, a.s.

 
Čeština

Konštrukta TireTech, a.s.

Výrobce strojů a zařízení pro výrobu pneumatik – vytlačovací a řezací linky – a speciálních zařízení pro obranný průmysl a likvidaci munice s prodejními aktivitami a zákaznickou základnu po celém světe.

Konštrukta – TireTech, a.s. Trenčín je nástupcem společnosti Konštrukta Trenčín, která vznikla v roce 1952 jako výzkumně-vývojová a výrobní společnost v oblasti strojírenského a obranného průmyslu a v současnosti patří mezi nejvýznamnější slovenské strojírenské společnosti.

Platforma 3DEXPERIENCE podporuje ve společnosti KONŠTRUKTA TireTech všechny aspekty byznysu integrovanými nástroji pro obchod a marketing, řízení projektu, vývoj, návrh, vizualizace a simulace výrobku, technickou přípravou jeho výroby, vlastní výrobu, montáž a údržbu, tedy po celou dobu životního cyklu výrobku.

Spolupráce firmy Technodat se společností KONŠTRUKTA TireTech byla rozšířena o poskytování inženýrských a konstrukčních služeb při vývoji, návrhu a konstrukci nových výrobních linek. Uvedené služby jsou realizované přímo na pracovišti Konštrukta nebo z naší konstrukční kanceláře.

Společně jsme vybudovali komplexní infrastrukturu, při které mají naši konstruktéři přímý přístup do PLM systému Enovia V6 používaný v Konštrukta. Naše společnost používá vlastní hardwarové a softwarové vybavení Catia V6 a Enovia V6. Tímto způsobem jsme schopní okamžitě reagovat na kapacitní a odborné požadavky společnosti Konštrukta podle jejich operativních potřeb.

 

Další případové studie

Potřebujete dodatečné vývojové a konstrukční kapacity? Ozvěte se nám