Energetika

 
Slovenčina
>
Energetika

Pomôžeme s tvorbou a správou databázovej elektro dokumentácie, s riešením problémov pri spracovaní veľkých projektov v oblasti projekcie energetických zariadení.

Pokračovat

Projektovanie energetických zariadení

Našim cieľom je individuálny prístup k zákazníkom a ich spokojnosť pri úspešnom využití elektrotechnických CAE systémov. V rámci dlhodobej spolupráce prinášame projektantom hlbšie systémové znalosti a vďaka správnej implementácií skracujeme projekčné časy a zvyšujeme efektivitu. Koncepčné riešenie danej problematiky je doplnené individuálnou podporou projekčných pracovníkov.

Ponúkame:

 • spracovanie úvodnej analýzy riešiacej vhodnosť nasadenia CAE systémov
 • spracovanie pilotného projektu
 • tvorba a správa firemnej databázy použitých prvkov
 • definície štruktúry výkresovej dokumentácie
 • konzultačné a poradenské činnosti
 • poskytovanie projekčných a konštrukčných kapacít
 • tvorba špeciálnych interface, integrácia CAE do vyšších informačných systémov

KĽÚČOVÉ VÝHODY SPOLUPRÁCE

01

Konverzia dokumentácia

Konverzia dokumentácie z iného CAD / CAE softwaru (napr. EPLAN, E3, AUTOCAD, ...) do našich sw (ELCAD / RUPLAN / EB)

02

Zjednotenie grafiky

Zjednotenie grafického prevedenia dokumentácie

03

Customizácia

Customizácia daného riešenia

Referencie

Prevádzka a údržba energetických zariadení

Naša pozornosť je vedľa individuálnej podpory projekčných pracovníkov orientovaná tiež na koncových užívateľov vytvorenej dokumentácie, ktorí majú na starosť obsluhu a správu zariadení (rozvodne, elektrárne, teplárne). Tým je zo strany technikov spoločnosti Technodat Elektro venovaná zvýšená pozornosť tak, aby využili výhody databázovo spracovanej dokumentácie.

Ponúkame:

 • digitalizáciu dokumentácie do vyspelej databázovej formy
 • spracovanie chýbajúcej či aktualizácia stávajúcej elektro a MaR dokumentácie energetických zariadení
 • údržba dokumentácie skutočného stavu pre potreby obsluhy a správu zariadení
 • vypracovanie firemných štandardov (podpora projektov a vývoj makier, portálová podpora prístrojových databáz)
 • konzultačné a poradenské činnosti

KĽÚČOVÉ VÝHODY SPOLUPRÁCE

01

Zjednotenie grafiky

Zjednotenie grafického prevedenia dokumentácie

02

Kontrola systémovej správnosti

Kontrola a zaistenia systémovej správnosti takto prepracovanej dokumentácie

03

Kontrola skutočného stavu

Kontrola skutočného stavu podľa situácie na mieste (napr. podľa zhotovenej fotodokumentácie)

Referencie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.

  [recaptcha]