Doosan Škoda Power s.r.o.

 
Čeština

Doosan Škoda Power s.r.o.

Doosan Škoda Power je součástí významného strojírenského uskupení Doosan Heavy Industries s centrálou v Korejské republice a věnuje se vývoji a výrobě parních turbín, včetně dalších komponentů a kompletaci strojoven parních turbín.

Historie předního výrobce parních turbín zasahuje až do poloviny devatenáctého století, kdy byla založena původní strojírenská dílna hrabětem Waldštejnem. Dílnu brzy zakoupil od hraběte podnikatel Emil Škoda a jeho jméno je součástí názvu společnosti dodnes. Na začátku dvacátého století se strojírenský podnik Škoda pustil do výroby parních turbín a pokračuje v tom úspěšně dodnes.

Mezitím proběhlo několik transformačních etap, kdy se oddělovaly jednotlivé závody vyrábějící jiný strojírenský sortiment, např. lokomotivy, hutní polotovary, jaderný program atd. Dnes je společnost Doosan Škoda Power součástí významného strojírenského uskupení Doosan Heavy Industries s centrálou v Korejské republice a věnuje se nadále vývoji a výrobě parních turbín včetně dalších komponentů, a kompletaci strojoven parních turbín.

Základem tržního úspěchu Doosan Škoda Power je unikátní vlastní vývoj a design parních turbín a také vysoká adaptabilita na rozmanité potřeby zákazníků s cílem maximálního splnění specifických technických požadavků každého projektu. To klade nemalé nároky zejména na předvýrobní etapy, tj. na konstrukci a technologickou přípravu výroby.

Vzhledem k poměrně vysoké technické náročnosti výrobků a dlouhým výrobním cyklům rozměrných litých a svařovaných komponentů a polotovarů parních turbín, je nutno maximálně urychlit a zkrátit konstrukční etapy. Zde je důvod k outsourcingu konstrukčních prací. Konstruktéři společnosti Technodat Engineering se podílejí na konstrukci komponentů turbíny a doplňují tím kapacity výrobce.

Konstrukční práce byly ze začátku prováděny většinou na pracovištích Doosan Škoda Power v Plzni a v Praze, v poslední době se kvůli zvýšení efektivity a úsporám nákladů soustřeďují na pracoviště Technodat Engineering ve Zlíně. Umožňuje to jednak významná znalostní základna z oboru parních turbín, kterou si konstruktéři Technodatu za léta spolupráce vytvořili, ale také spolehlivě pracující nástroje pro vzdálený přístup do vývojového prostředí CATIA/AGILE, které Doosan Škoda Power používá. Počty konstruktérů Technodat Engineeering, pracující pro Doosan Škoda Power, se flexibilně mění podle potřeb zákazníka a reagují tak na jeho obchodní a výrobní cykly.

 

Další případové studie

Potřebujete dodatečné vývojové a konstrukční kapacity? Ozvěte se nám

    [recaptcha]