Doosan Škoda Power s.r.o.

 
Slovenčina

Doosan Škoda Power s.r.o.

Doosan Škoda Power je súčasťou významného strojárskeho zoskupenia Doosan Heavy Industries s centrálou v Kórejskej republike a venuje sa vývoju a výrobe parných turbín, vrátane ďalších komponentov a kompletizácií strojovní parných turbín.

História popredného výrobcu parných turbín zasahuje až do polovice devätnásteho storočia, kedy bola založená pôvodná strojárska dielňa grófom Waldštejnom. Dielňu čoskoro zakúpil od grófa podnikateľ Emil Škoda a jeho meno je súčasťou názvu spoločnosti dodnes. Na začiatku dvadsiateho storočia sa strojársky podnik Škoda pustil do výroby parných turbín a pokračuje v tom úspešne dodnes.

Medzitým prebehlo niekoľko transformačných etáp, kedy sa oddeľovali jednotlivé závody vyrábajúce iný strojársky sortiment, napr. lokomotívy, hutné polotovary, jadrový program atď. Dnes je spoločnosť Doosan Škoda Power súčasťou významného strojárskeho zoskupenia Doosan Heavy Industries s centrálou v Kórejskej republike a venuje sa naďalej vývoju a výrobe parných turbín vrátane ďalších komponentov a kompletizáciu strojovní parných turbín.

 

Základom tržného úspechu Doosan Škoda Power je unikátny vlastný vývoj a design parných turbín a tiež vysoká adaptabilita na rozmanité potreby zákazníkov s cieľom maximálneho splnenia špecifických technických požiadaviek každého projektu. To kladie nemalé nároky najmä na predvýrobné etapy, tj. na konštrukciu a technologickú prípravu výroby.

 

Vzhľadom k pomerne vysokej technickej náročnosti výrobkov a dlhým výrobným cyklom rozmerných liatych a zváraných komponentov a polotovarov parných turbín, je nutné maximálne urýchliť a skrátiť konštrukčné etapy. Kde je dôvod k outsourcingu konštrukčných prác. Konštruktéri spoločnosti Technodat Engineering sa podieľajú na konštrukcii komponentov turbíny a doplňujú tým kapacity výrobcu.

Konštrukčné práce boli zo začiatku vykonávané väčšinou na pracovisku Doosan Škoda Power v Plzni a v Prahe, v poslednej dobe sa kvôli zvýšeniu efektivity a úsporám nákladov sústreďujú na pracovisku Technodat Engineering v Zlíne. Umožňuje to jednak významná znalostná základňa z oboru parných turbín, ktorú si konštruktéri Technodatu za roky spolupráce vytvorili, ale tiež spoľahlivo pracujúce nástroje pre vzdialený prístup do vývojového prostredia CATIA/AGILE, ktoré Doosan Škoda Power používa. Počty konštruktérov Technodat Engineeering, pracujúci pre Doosan Škoda Power, sa flexibilne mení podľa potrieb zákazníka a reagujú tak na jeho obchodné a výrobné cykly.

Další případové studie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.

    [recaptcha]