PREdistribuce, a.s.

 
Čeština

PREdistribuce, a.s.

Společnost PREdistribuce, a.s. zajišťuje distribuci elektrické energie na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Je součástí Skupiny PRE a je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice.

Společnost PREdistribuce, a.s. je stabilní a prosperující energetickou společností. Byla založena v září roku 2005 jako 100% dceřiná společnost Pražské energetiky, a.s. a je součástí Skupiny PRE. Spravuje a rozvíjí distribuční sít, připojuje zákazníky a poskytuje další služby související s distribucí elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztoky. S přibližně 700 000 zákázníky a množstvím distribuované elektrické energie je třetím největším dodavatelem v České republice.

Společnost PREdistribuce, a.s. v současnosti provozuje 24 transformoven z napěťové úrovně 110kV na 22kV. Pro 22 z nich již byla v rámci spolupráce se společností Technodat Elektro vytvořena kompletní projektová dokumentace.

Při procesu tvorby projektové dokumentace (PD) staveb se investoři potýkají s nejednotností její elektronické formy a uspořádáním projekčních dat. To vyvolává řadu problémů při kontrole, připomínkování a následné správě. Forma projektové dokumentace tak často neodpovídá požadavkům investora, ale spíše zvyklostem projekční organizace.

Ve spolupráci se společností Technodat bylo vyvinuto SW řešení Engineering Base – DMS jako řešení pro řízení efektivní tvorby a správy elektronické verze projektové dokumentace energetických staveb.

Cílem spolupráce obou společností bylo vytvoření jednotné koncepce a všeobecného standardu pro jednotlivé stupně projednávání dokumentace, vytvoření podmínek pro nasazení systému Engineering Base, který v sobě slučuje veškeré dostupné prostředky pro správu a připomínkování jednotné databáze elektronické formy PD staveb PREdi. A dále sjednocení požadavků a formy zpracování jednotlivých druhů projektové dokumentace PREdi ve smyslu stavebního zákona.

V současnosti využívá společnost PREdistribuce šest plovoucích pracovišť systému Engineering Base. Má zpracovány standardy a využívá webový portál pro předávání dokumentace staveb.

„TECHNODAT Elektro jsme vždy hodnotili jako aktivního dodavatele, který přináší do naší společnosti nové trendy,“ hodnotí spolupráci Ing. Karel Schmidt.

Další případové studie

Potřebujete dodatečné vývojové a konstrukční kapacity? Ozvěte se nám

    [recaptcha]