Honeywell, spol. s.r.o.

 
Slovenčina

Honeywell, spol. s.r.o.

Honeywell, spol. s.r.o. je celosvetovo operujúca popredná priemyselná spoločnosť. Vyvíja a vyrába radu špičkových výrobkov v obore energetiky, bezpečnosti, leteckej a cestnej dopravy, regulácie a automatizácie vykurovania, technológie budov, systémov riadenia výrobných procesov a rada ďalších.

Vývojové centrum Honeywell Technology Solutions v Brne je súčasťou svetového spoločenstva vývojových centier Honeywell, ktorá sa ďalej nachádza v USA, Číne a Indii. Jedna zo skupiny výrobkov vyvíjaných v Brnenskom HTS centre sú turbodúchadlá pre spaľovacie motory.

Honeywell, spol. s.r.o. je jedným z najvýznamnejších producentov turbosystémov na svete a jeho turbodúchadlá s obchodnou značkou Honeywell GARRETT nájdete v osobných vozidlách s benzínovými a naftovými motormi, v úžitkových vozidlách pre cestnú i mimo cestnú dopravu, v stavebných a poľnohospodárskych strojoch i v lodných motoroch.

Mnoho rokov prebieha kooperácia brnenského HTS centra so skupinou firiem Technodat a to najmä Engineering sa podieľa najmä pri aplikácii (tj. konštrukcií zástavby) turbosystémov Honeywell GARRETT do konkrétnych motorov rôznych výrobcov osobných i úžitkových vozidiel.

Konštrukčné práce sú vykonávané ako v centre HTS v Brne, tak v kanceláriách Technodatu v Zlíne. Vzdialený prístup do dátových systémov a úložísk Honeywell je zaistený prostredníctvom VPN spojenia. Inžinieri Technodat Engineeringu sú plne integrovaný v systémoch a pracovných procesoch Honeywell, pričom používajú vlastné pracovné stanice i softwarové aplikácie, najmä integrované vývojové prostredie CATIA V5.

 

Další případové studie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.

    [recaptcha]