SAZ Aerospace s.r.o.

 
Slovenčina

SAZ Aerospace s.r.o.

SAZ Aerospace, s.r.o. je spoločnosť nadväzujúca na dlhoročnú tradíciu leteckého priemyslu v regióne juhovýchodnej Moravy. Zaoberá sa predovšetkým vývojom a konštrukciou leteckej techniky.

Spoločnosť SAZ Aerospace s.r.o. je mladá firma, ktorá začala aktívne ponúkať svoje služby v oblasti leteckého inžinierstva na jar roku 2013. Je členom holdingu The SA Group so sídlom v Dánsku a tiež členom Moravského Leteckého Klastru. Svoje inžinierske služby ponúka predovšetkým v oblasti projekčnej, vývojovej a konštrukčnej, súvisiace s významnými inováciami lietadiel i s návrhom nových lietadiel.

Začiatkom spolupráce so spoločnosťou Technodat Elektro a impulzom pre implementáciu platformy Engineering Base (EB) bolo spustenie projektu zástavby avioniky do turbovrtuľového lietadla L-410NG. Vzhľadom k rozsahu a stupni digitalizácie moderného avionického systému bolo potrebné novo vytvoriť značné množstvo elektrických schém a výkresovej dokumentácie pre výrobu a zástavbu káblových zväzkov.

Časová náročnosť požiadaviek na realizáciu celej úlohy vyžadovala nielen použitie moderného softwaru, ale i rýchle zaškolenie. Veľkým prínosom pre úspešnú implementáciu EB a splnenie požadovaných termínov bolo i začlenenie pracovníka Technodatu Elektro do realizačného tímu.

Další případové studie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.