Škoda Transportation a.s.

 
Slovenčina

Škoda Transportation a.s.

Skupina firiem ŠKODA je najväčší výrobca vlakov, lokomotív, električiek, trolejbusov a vozov metra v strednej a východnej Európe.

Významná priemyselná skupina s centrálou v Plzni a radou dcérskych spoločností a spoločných podnikov so sídlom v Českej republike i v zahraničí.

História firmy siaha až do devätnásteho storočia, pričom firma prešla postupne radu transformácií. Oborom činnosti skupiny sú najmä prostriedky hromadnej dopravy, ako lokomotívy a vlaky, električky, trolejbusy, atď.

Spolupráca firiem TECHNODAT so skupinou Škoda Transportation sa začala okolo roku 2004 implementáciou konštrukčného a vývojového prostredia CATIA od Dassault Systemes. Táto spolupráca spočíva najmä v servisných a podporných činnostiach.

V roku 2005 na to nadviazala tiež spolupráca na báze outsourcingu konštrukčnej práce, kedy sa inžinieri spoločnosti Technodat Engineering, s.r.o. významne podieľali na realizácii vývoja nízko podlažnej električky Škoda 14T s designom Porsche. Boli riešené konštrukčné práce predovšetkým v interiéri salónu pre cestujúcich a tiež usporiadané pracovisko obsluhy a ďalej na vývoji flotily električiek dodávaných pre Cagliari (Sardínia), poľskú Wroclaw a Brno.

 

Další případové studie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.