ZETOR TRACTORS a.s.

 
Slovenčina

ZETOR TRACTORS a.s.

ZETOR TRACTORS a.s. patrí medzi popredných výrobcov poľnohospodárskej techniky v strednej a východnej Európe. Neustále investuje do vývoja a zavádza nové modely traktorov, ktorých prednosťou sú najmä sila, odolnosť a efektivita.

ZETOR TRACTORS, a.s. patrí medzi popredných výrobcov poľnohospodárskej techniky v strednej a východnej Európe. Ide o firmu s viac ako 70ročnou tradíciou. Počas doby svojej pôsobnosti vyviezla viac ako 1,3 miliónov traktorov do 136 krajín sveta. Neustále investuje do vývoja a zavádza nové modely traktorov, ktorých prednosťou sú najmä sila, odolnosť a efektivita.

Spolupráca Technodat Elektro so spoločnosťou ZETOR TRACTORS spočívala v spracovaní projekčnej, konštrukčnej a výrobnej dokumentácie, elektroinštalácie a káblových zväzkov rady nových modelových traktorov. Naši inžinieri sa podieľali na modernizácií modelových rád zo STAGE 3B na STAGE 4 vplyvom značného zvýšenia počtu riadiacich jednotiek. Cieľom spolupráce bola minimalizácia chýb a previazanosť dát v dokumentácii.

Nasadenie elektro platformy Engineering Base prispelo k výraznému skráteniu času pri tvorbe a revíziách výrobnej dokumentácie káblových zväzkov.  Nový spôsob spracovania dokumentácie pomohol k zjednoteniu nástrojov a k vyššej úrovni štandardizácie.

Další případové studie

Potrebujete dodatočné vývojové a konštrukčné kapacity? Kontaktujte nás.